Księgi rachunkowe, czyli element, który wybierasz na co najmniej rok czasu. Po wyborze formy opodatkowania, przyszła kolej na 6 krok do własnego biznesu i na wybór ksiąg rachunkowych, które będziesz prowadzić w swoim biznesie.

KSIĘGI RACHUNKOWE dzielimy na księgowość pełną i na uproszczoną.

Księgowość pełna obowiązuje przy przychodach za poprzedni rok przekraczających 2 mln Euro (lub od momentu przekroczenia tej kwoty).

Księgowość uproszczona dotyczy firm, które nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln Euro.

Pełna księgowość jest na tyle skomplikowana, że powinna prowadzić ją księgowa.

Dzisiaj skupimy się na księgowości uproszczonej, która będzie dotyczyła większości z Was.

RODZAJE UPROSZCZONYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW może być prowadzona w przypadku wybrania formy opodatkowania (krok 5) za zasadach ogólnych lub przy podatku liniowym.

EWIDENCJĘ PRZYCHODÓW będziesz prowadzić w przypadku wybrania ryczałtu.

Nie musisz prowadzić ewidencji, gdy Twoja forma opodatkowania to karta podatkowa.

W niektórych przypadkach konieczne jest prowadzenie dodatkowych ewidencji:
– ewidencji środków trwałych
– ewidencji wyposażenia,
– ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
– ewidencji przebiegu pojazdu.

Twoja księgowa Asia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *