Rejestracja firmy w CEIDG

Rejestracja firmy w 10 krokach

Serdeczne gratulacje! Ustaliłaś wszystkie elementy, niezbędne do złożenia wniosku i do zarejestrowania Twojej działalności w CEIDG (Centralnej Ewidencja Działalności Gospodarczej). Rejestracja firmy to 9 krok na drodze do własnego biznesu. Jeżeli na siedzibę firmy wybrałaś biuro, które wynajmiesz, musisz zabrać ze sobą do urzędu umowę najmu.Jeżeli siedzibą będzie Twoje mieszkanie, musisz zabrać ze sobą akt […]