Serdeczne gratulacje! Ustaliłaś wszystkie elementy, niezbędne do złożenia wniosku i do zarejestrowania Twojej działalności w CEIDG (Centralnej Ewidencja Działalności Gospodarczej). Rejestracja firmy to 9 krok na drodze do własnego biznesu.

Jeżeli na siedzibę firmy wybrałaś biuro, które wynajmiesz, musisz zabrać ze sobą do urzędu umowę najmu.
Jeżeli siedzibą będzie Twoje mieszkanie, musisz zabrać ze sobą akt notarialny własności lokalu lub umowę użyczenia lokalu zawartą z właścicielem mieszkania. 

Przed Tobą jeszcze tylko jeden krok, który musisz wykonać po rejestracji firmy, aby usprawnić swoje działania i przejść do czynów. Ale o tym w następnym poście.

GDZIE ZAREJESTROWAĆ FIRMĘ 
Rejestracji firmy dokonasz w swoim Urzędzie, właściwym miejscowo. Urząd powiadomi ZUS, Urząd Skarbowy oraz Urząd Statystyczny.

Twoja księgowa Asia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *